Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CỦA DAILYFX NGÀY 31/03/2014

Các mức hỗ trợ:          1260 – 1272 – 1279

Các mức kháng cự:     1307 – 1320 – 1329

Giá hiện tại:                            1295

Chiến lược tham khảo: Bán dưới 1307 USD/oz với mục tiêu 1279 – 1272 USD/oz.

Kịch bản khác: Xu hướng tăng thể hiện khi giá phá mức kháng cự 1307 USD/oz. Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1320 & 1329 USD/oz.

Lược dịch theo Dailyfx       

Image
icon
iconicon