Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CỦA DAILYFX NGÀY 31/01/2013

Các mức hỗ trợ:          1652 – 1662 – 1667                                                    

Các mức kháng cự:     1685 – 1695 – 1700

Giá hiện tại:                            1680.2

Chiến lược tham khảo: Mua trên 1667 USD/oz với mục tiêu 1685 – 1695 USD/oz.

Kịch bản khác: Xu hướng giảm thể hiện khi giá phá mức hỗ trợ 1667 USD/oz. Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1662 & 1652 USD/oz.

Lược dịch theo Dailyfx

Image
icon
iconicon