Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CỦA DAILYFX NGÀY 30/12/2013

Các mức hỗ trợ:          1167 – 1187 – 1202

Các mức kháng cự:     1227 – 1245 – 1266

Giá hiện tại:                            1208.51

Chiến lược tham khảo: Mua trên 1202 USD/oz với mục tiêu 1227 – 1245 USD/oz.

Kịch bản khác: Xu hướng giảm thể hiện khi giá phá mức hỗ trợ 1202 USD/oz. Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1187  & 1167 USD/oz.

Lược dịch theo Dailyfx

Image
icon
iconicon