Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CỦA DAILYFX NGÀY 30/10/2013

Các mức hỗ trợ:          1309 – 1317 – 1328

Các mức kháng cự:     1353 – 1362 – 1374

Giá hiện tại:                            1343.9

Chiến lược tham khảo: Bán dưới 1353 USD/oz với mục tiêu 1328 – 1317 USD/oz.

Kịch bản khác: Xu hướng tăng thể hiện khi giá phá mức kháng cự 1353 USD/oz. Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1362  & 1374 USD/oz.

Lược dịch theo Dailyfx       

Image
icon
iconicon