Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CỦA DAILYFX NGÀY 30/08/2013

Các mức hỗ trợ:          1378 – 1384 – 1395

Các mức kháng cự:     1416 – 1422 – 1430

Giá hiện tại:                            1407.7

Chiến lược tham khảo: Bán dưới 1416 USD/oz với mục tiêu 1395 – 1384 USD/oz.

Kịch bản khác: Xu hướng tăng thể hiện khi giá phá mức kháng cự 1416 USD/oz. Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1422  & 1430 USD/oz.

Lược dịch theo Dailyfx 

Image
icon
iconicon