Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CỦA DAILYFX NGÀY 30/05/2013

Các mức hỗ trợ:          1354 – 1377 – 1388

Các mức kháng cự:     1419 – 1430 – 1445

Giá hiện tại:                            1403.2

Chiến lược tham khảo: Mua trên 1388 USD/oz với mục tiêu 1419 – 1430 USD/oz.

Kịch bản khác: Xu hướng giảm thể hiện khi giá phá mức hỗ trợ 1388 USD/oz. Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1377  & 1354 USD/oz.

Lược dịch theo Dailyfx

Image
icon
iconicon