Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CỦA DAILYFX NGÀY 30/01/2013

Các mức hỗ trợ:          1636.00 – 1643.00 – 1652.00                                                     

Các mức kháng cự:     1672.00 – 1676.00 – 1684.00

Giá hiện tại:                            1667.43

Chiến lược tham khảo: Bán dưới 1672.00 USD/oz với mục tiêu 1652.00 – 1643.00 USD/oz.

Kịch bản khác: Xu hướng tăng thể hiện khi giá phá mức kháng cự 1672.00 USD/oz. Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1676.00 & 1684.00 USD/oz.

Lược dịch theo Dailyfx

 

Image
icon
iconicon