Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CỦA DAILYFX NGÀY 29/10/2013

Các mức hỗ trợ:          1309 – 1328 – 1341

Các mức kháng cự:     1362 – 1374 – 1393

Giá hiện tại:                            1353.5

Chiến lược tham khảo: Mua trên 1341 USD/oz với mục tiêu 1362 – 1374 USD/oz.

Kịch bản khác: Xu hướng giảm thể hiện khi giá phá mức hỗ trợ 1341 USD/oz. Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1328  & 1309 USD/oz.

Lược dịch theo Dailyfx

Image
icon
iconicon