Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CỦA DAILYFX NGÀY 29/08/2013

Các mức hỗ trợ:          1378 – 1384 – 1395

Các mức kháng cự:     1422 – 1430 – 1440

Giá hiện tại:                            1411

Chiến lược tham khảo: Bán dưới 1422 USD/oz với mục tiêu 1395 – 1384 USD/oz.

Kịch bản khác: Xu hướng tăng thể hiện khi giá phá mức kháng cự 1422 USD/oz. Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1430  & 1440 USD/oz.

Lược dịch theo Dailyfx 

Image
icon
iconicon