Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CỦA DAILYFX NGÀY 29/07/2013

Các mức hỗ trợ:          1298 – 1309 – 1315

Các mức kháng cự:     1340 – 1348 – 1357

Giá hiện tại:                            1327

Chiến lược tham khảo: Bán dưới 1340 USD/oz với mục tiêu 1315 – 1309 USD/oz.

Kịch bản khác: Xu hướng tăng thể hiện khi giá phá mức kháng cự 1340 USD/oz. Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1348  & 1357 USD/oz.

Lược dịch theo Dailyfx 

Image
icon
iconicon