Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CỦA DAILYFX NGÀY 28/08/2013

Các mức hỗ trợ:          1384 – 1395 – 1411

Các mức kháng cự:     1440 – 1462 – 1488

Giá hiện tại:                            1431.74

Chiến lược tham khảo: Mua trên 1411 USD/oz với mục tiêu 1440 – 1462 USD/oz.

Kịch bản khác: Xu hướng giảm thể hiện khi giá phá mức hỗ trợ 1411 USD/oz. Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1395  & 1384 USD/oz.

Lược dịch theo Dailyfx

Image
icon
iconicon