Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CỦA DAILYFX NGÀY 28/06/2013

Các mức hỗ trợ:          1142 – 1150 – 1173

Các mức kháng cự:     1225 – 1244 – 1271

Giá hiện tại:                            1201.03

Chiến lược tham khảo: Bán dưới 1225 USD/oz với mục tiêu 1173 – 1150 USD/oz.

Kịch bản khác: Xu hướng tăng thể hiện khi giá phá mức kháng cự 1225 USD/oz. Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1244  & 1271 USD/oz.

Lược dịch theo Dailyfx

Image
icon
iconicon