Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CỦA DAILYFX NGÀY 28/04/2014

Các mức hỗ trợ:          1254 – 1267 – 1281

Các mức kháng cự:     1313 – 1330 – 1342

Giá hiện tại:                            1303

Chiến lược tham khảo: Mua trên 1281 USD/oz với mục tiêu 1313 – 1330 USD/oz.

Kịch bản khác: Xu hướng giảm thể hiện khi giá phá mức hỗ trợ 1281 USD/oz. Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1267  & 1254 USD/oz.

Lược dịch theo Dailyfx

Image
icon
iconicon