Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CỦA DAILYFX NGÀY 28/03/2014

Các mức hỗ trợ:          1260 – 1272 – 1279

Các mức kháng cự:     1320 – 1342– 1350

Giá hiện tại:                            1294

Chiến lược tham khảo: Bán dưới 1320 USD/oz với mục tiêu 1279 – 1272 USD/oz.

Kịch bản khác: Xu hướng tăng thể hiện khi giá phá mức kháng cự 1320 USD/oz. Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1342 & 1350 USD/oz.

Lược dịch theo Dailyfx       

Image
icon
iconicon