Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CỦA DAILYFX NGÀY 28/02/2014

Các mức hỗ trợ:          1296 – 1308 – 1322

Các mức kháng cự:     1338 – 1346 – 1354

Giá hiện tại:                            1331

Chiến lược tham khảo: Mua trên 1331 USD/oz với mục tiêu 1338 – 1346 USD/oz.

Kịch bản khác: Xu hướng giảm thể hiện khi giá phá mức hỗ trợ 1331 USD/oz. Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1322  & 1308 USD/oz.

Lược dịch theo Dailyfx

Image
icon
iconicon