Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CỦA DAILYFX NGÀY 27/08/2013

Các mức hỗ trợ:          1355 – 1369 – 1381

Các mức kháng cự:     1415 – 1423 – 1440

Giá hiện tại:                            1396

Chiến lược tham khảo: Mua trên 1381 USD/oz với mục tiêu 1415 – 1423 USD/oz.

Kịch bản khác: Xu hướng giảm thể hiện khi giá phá mức hỗ trợ 1381 USD/oz. Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1369  & 1355 USD/oz.

Lược dịch theo Dailyfx

Image
icon
iconicon