Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CỦA DAILYFX NGÀY 27/06/2013

Các mức hỗ trợ:          1195 – 1202 – 1221

Các mức kháng cự:     1250 – 1271 – 1290

Giá hiện tại:                            1241.92

Chiến lược tham khảo: Bán dưới 1250 USD/oz với mục tiêu 1221 – 1202 USD/oz.

Kịch bản khác: Xu hướng tăng thể hiện khi giá phá mức kháng cự 1250 USD/oz. Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1271  & 1290 USD/oz.

Lược dịch theo Dailyfx

Image
icon
iconicon