Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CỦA DAILYFX NGÀY 27/05/2013

Các mức hỗ trợ:          1336 – 1354 – 1377

Các mức kháng cự:     1398 – 1419 – 1430

Giá hiện tại:                            1392.52

Chiến lược tham khảo: Mua trên 1377 USD/oz với mục tiêu 1398 – 1419 USD/oz.

Kịch bản khác: Xu hướng giảm thể hiện khi giá phá mức hỗ trợ 1377 USD/oz. Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1354  & 1336 USD/oz.

Lược dịch theo Dailyfx

Image
icon
iconicon