Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CỦA DAILYFX NGÀY 27/03/2013

Các mức hỗ trợ:          1561 – 1576 – 1590

Các mức kháng cự:     1608 – 1617 – 1625

Giá hiện tại:                            1598.69

Chiến lược tham khảo: Bán dưới 1608 USD/oz với mục tiêu 1590 – 1576 USD/oz.

Kịch bản khác: Xu hướng tăng thể hiện khi giá phá mức kháng cự 1608 USD/oz. Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1617 & 1625 USD/oz.

Lược dịch theo Dailyfx

Image
icon
iconicon