Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CỦA DAILYFX NGÀY 27/02/2014

Các mức hỗ trợ:          1296 – 1308 – 1318

Các mức kháng cự:     1338 – 1346 – 1354

Giá hiện tại:                            1328

Chiến lược tham khảo: Bán dưới 1338 USD/oz với mục tiêu 1318 – 1308 USD/oz.

Kịch bản khác: Xu hướng tăng thể hiện khi giá phá mức kháng cự 1338 USD/oz. Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1346  & 1354 USD/oz.

Lược dịch theo Dailyfx       

Image
icon
iconicon