Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CỦA DAILYFX NGÀY 27/02/2013

Các mức hỗ trợ:          1570 – 1584 – 1594

Các mức kháng cự:     1625 – 1639 – 1653

Giá hiện tại:                            1611.17

Chiến lược tham khảo: Mua trên 1594 USD/oz với mục tiêu 1625 – 1639 USD/oz.

Kịch bản khác: Xu hướng giảm thể hiện khi giá phá mức hỗ trợ 1594 USD/oz. Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1584 & 1570 USD/oz.

Lược dịch theo Dailyfx

Image
icon
iconicon