Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CỦA DAILYFX NGÀY 26/08/2013

Các mức hỗ trợ:          1352 – 1365 – 1376

Các mức kháng cự:     1416 – 1423 – 1440

Giá hiện tại:                            1396

Chiến lược tham khảo: Mua trên 1376 USD/oz với mục tiêu 1416 – 1423 USD/oz.

Kịch bản khác: Xu hướng giảm thể hiện khi giá phá mức hỗ trợ 1376 USD/oz. Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1365  & 1352 USD/oz.

Lược dịch theo Dailyfx

Image
icon
iconicon