Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CỦA DAILYFX NGÀY 26/07/2013

Các mức hỗ trợ:          1298 – 1309 – 1324

Các mức kháng cự:     1348 – 1357 – 1365

Giá hiện tại:                            1338

Chiến lược tham khảo: Mua trên 1324 USD/oz với mục tiêu 1348 – 1357 USD/oz.

Kịch bản khác: Xu hướng giảm thể hiện khi giá phá mức hỗ trợ 1324 USD/oz. Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1309  & 1298 USD/oz.

Lược dịch theo Dailyfx

Image
icon
iconicon