Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CỦA DAILYFX NGÀY 26/06/2013

Các mức hỗ trợ:          1195 – 1218 – 1230

Các mức kháng cự:     1290 – 1303 – 1320

Giá hiện tại:                            1248.9

Chiến lược tham khảo: Bán dưới 1290 USD/oz với mục tiêu 1230 – 1218 USD/oz.

Kịch bản khác: Xu hướng tăng thể hiện khi giá phá mức kháng cự 1290 USD/oz. Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1303  & 1320 USD/oz.

Lược dịch theo Dailyfx

Image
icon
iconicon