Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CỦA DAILYFX NGÀY 26/04/2013

Các mức hỗ trợ:          1404 – 1418 – 1448

Các mức kháng cự:     1485 – 1507 – 1539

Giá hiện tại:                            1473.04

Chiến lược tham khảo: Mua trên 1448 USD/oz với mục tiêu 1485 – 1507 USD/oz.

Kịch bản khác: Xu hướng giảm thể hiện khi giá phá mức hỗ trợ 1448 USD/oz. Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1418  & 1404 USD/oz.

Lược dịch theo Dailyfx

Image
icon
iconicon