Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CỦA DAILYFX NGÀY 25/10/2013

Các mức hỗ trợ:          1287 – 1309 – 1328

Các mức kháng cự:     1352 – 1374 – 1393

Giá hiện tại:                            1344.6

Chiến lược tham khảo: Mua trên 1328 USD/oz với mục tiêu 1352 – 1374 USD/oz.

Kịch bản khác: Xu hướng giảm thể hiện khi giá phá mức hỗ trợ 1328 USD/oz. Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1309  & 1287 USD/oz.

Lược dịch theo Dailyfx

Image
icon
iconicon