Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CỦA DAILYFX NGÀY 25/07/2013

Các mức hỗ trợ:          1288 – 1298 – 1313

Các mức kháng cự:     1338 – 1348 – 1360

Giá hiện tại:                            1322

Chiến lược tham khảo: Bán dưới 1338 USD/oz với mục tiêu 1313 – 1298 USD/oz.

Kịch bản khác: Xu hướng tăng thể hiện khi giá phá mức kháng cự 1338 USD/oz. Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1348  & 1360 USD/oz.

Lược dịch theo Dailyfx

Image
icon
iconicon