Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CỦA DAILYFX NGÀY 25/04/2014

Các mức hỗ trợ:          1238 – 1254 – 1267

Các mức kháng cự:     1313 – 1330 – 1342

Giá hiện tại:                            1291

Chiến lược tham khảo: Mua trên 1267 USD/oz với mục tiêu 1313 – 1330 USD/oz.

Kịch bản khác: Xu hướng giảm thể hiện khi giá phá mức hỗ trợ 1267 USD/oz. Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1254  & 1238 USD/oz.

Lược dịch theo Dailyfx

Image
icon
iconicon