Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CỦA DAILYFX NGÀY 25/04/2013

Các mức hỗ trợ:          1391 – 1404 – 1418

Các mức kháng cự:     1470 – 1507 – 1539

Giá hiện tại:                            1446.6

Chiến lược tham khảo: Mua trên 1418 USD/oz với mục tiêu 1470 – 1507 USD/oz.

Kịch bản khác: Xu hướng giảm thể hiện khi giá phá mức hỗ trợ 1418 USD/oz. Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1404  & 1391 USD/oz.

Lược dịch theo Dailyfx

Image
icon
iconicon