Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CỦA DAILYFX NGÀY 25/03/2013

Các mức hỗ trợ:          1576 – 1590 – 1600

Các mức kháng cự:     1617 – 1625 – 1638

Giá hiện tại:                            1611.43

Chiến lược tham khảo: Bán dưới 1617 USD/oz với mục tiêu 1600 – 1590 USD/oz.

Kịch bản khác: Xu hướng tăng thể hiện khi giá phá mức kháng cự 1617 USD/oz. Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1625 & 1638 USD/oz.

Lược dịch theo Dailyfx.

Image
icon
iconicon