Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CỦA DAILYFX NGÀY 25/02/2014

Các mức hỗ trợ:          1307 – 1318 – 1328

Các mức kháng cự:     1346 – 1354 – 1362

Giá hiện tại:                            1334

Chiến lược tham khảo: Mua trên 1328 USD/oz với mục tiêu 1346 – 1354 USD/oz.

Kịch bản khác: Xu hướng giảm thể hiện khi giá phá mức hỗ trợ 1328 USD/oz. Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1318  & 1307 USD/oz.

Lược dịch theo Dailyfx

Image
icon
iconicon