Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CỦA DAILYFX NGÀY 25/02/2013

Các mức hỗ trợ:          1525 – 1555 – 1570

Các mức kháng cự:     1597 – 1619 – 1629

Giá hiện tại:                            1585.4

Chiến lược tham khảo: Mua trên 1570 USD/oz với mục tiêu 1597 – 1619 USD/oz.

Kịch bản khác: Xu hướng giảm thể hiện khi giá phá mức hỗ trợ 1570 USD/oz. Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1555 & 1525 USD/oz.

Lược dịch theo Dailyfx

Image
icon
iconicon