Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CỦA DAILYFX NGÀY 25/01/2013

Các mức hỗ trợ:          1643.00 – 1653.00 – 1661.00                                                     

Các mức kháng cự:     1676.00 – 1684.00 – 1697.00

Giá hiện tại:                            1670.59

Chiến lược tham khảo: Bán dưới 1676.00 USD/oz với mục tiêu 1661.00 – 1653.00 USD/oz.

Kịch bản khác: Xu hướng tăng thể hiện khi giá phá mức kháng cự 1676.00 USD/oz. Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1684.00 & 1697.00 USD/oz.

Lược dịch theo Dailyfx

Image
icon
iconicon