Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CỦA DAILYFX NGÀY 24/01/2014

Các mức hỗ trợ:          1227 – 1231 – 1243

Các mức kháng cự:     1267 – 1276 – 1293

Giá hiện tại:                            1261

Chiến lược tham khảo: Mua trên 1243 USD/oz với mục tiêu 1267 – 1276 USD/oz.

Kịch bản khác: Xu hướng giảm thể hiện khi giá phá mức hỗ trợ 1243 USD/oz. Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1231  & 1227 USD/oz.

Lược dịch theo Dailyfx

Image
icon
iconicon