Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CỦA DAILYFX NGÀY 23/10/2013

Các mức hỗ trợ:          1270 – 1287 – 1309

Các mức kháng cự:     1350 – 1374 – 1393

Giá hiện tại:                            1335.45

Chiến lược tham khảo: Mua trên 1309 USD/oz với mục tiêu 1350 – 1374 USD/oz.

Kịch bản khác: Xu hướng giảm thể hiện khi giá phá mức hỗ trợ 1309 USD/oz. Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1287  & 1270 USD/oz.

Lược dịch theo Dailyfx

Image
icon
iconicon