Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CỦA DAILYFX NGÀY 23/09/2013

Các mức hỗ trợ:          1272 – 1291 – 1307

Các mức kháng cự:     1336 – 1356 – 1375

Giá hiện tại:                            1320.3

Chiến lược tham khảo: Bán dưới 1336 USD/oz với mục tiêu 1307 – 1291 USD/oz.

Kịch bản khác: Xu hướng tăng thể hiện khi giá phá mức kháng cự 1336 USD/oz. Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1356  & 1375 USD/oz.

Lược dịch theo Dailyfx

Image
icon
iconicon