Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CỦA DAILYFX NGÀY 23/08/2013

Các mức hỗ trợ:          1347 – 1352 – 1359

Các mức kháng cự:     1384 – 1394 – 1404

Giá hiện tại:                            1376.5

Chiến lược tham khảo: Mua trên 1359 USD/oz với mục tiêu 1384 – 1394 USD/oz.

Kịch bản khác: Xu hướng giảm thể hiện khi giá phá mức hỗ trợ 1359 USD/oz. Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1352  & 1347 USD/oz.

Lược dịch theo Dailyfx

Image
icon
iconicon