Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CỦA DAILYFX NGÀY 23/07/2013

Các mức hỗ trợ:          1288 – 1298 – 1318

Các mức kháng cự:     1360 – 1376 – 1413

Giá hiện tại:                            1334.8

Chiến lược tham khảo: Mua trên 1318 USD/oz với mục tiêu 1360 – 1376 USD/oz.

Kịch bản khác: Xu hướng giảm thể hiện khi giá phá mức hỗ trợ 1318 USD/oz. Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1298  & 1288 USD/oz.

Lược dịch theo Dailyfx

Image
icon
iconicon