Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CỦA DAILYFX NGÀY 23/04/2014

Các mức hỗ trợ:          1254 – 1262 – 1276

Các mức kháng cự:     1294 – 1307 – 1314

Giá hiện tại:                            1284

Chiến lược tham khảo: Bán dưới 1294 USD/oz với mục tiêu 1276 – 1262 USD/oz.

Kịch bản khác: Xu hướng tăng thể hiện khi giá phá mức kháng cự 1294 USD/oz. Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1307 & 1314 USD/oz.

Lược dịch theo Dailyfx       

Image
icon
iconicon