Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CỦA DAILYFX NGÀY 22/08/2013

Các mức hỗ trợ:          1328 – 1345 – 1352

Các mức kháng cự:     1373 – 1384 – 1294

Giá hiện tại:                            1361.2

Chiến lược tham khảo: Mua trên 1352 USD/oz với mục tiêu 1373 – 1384 USD/oz.

Kịch bản khác: Xu hướng giảm thể hiện khi giá phá mức hỗ trợ 1352 USD/oz. Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1345  & 1328 USD/oz.

Lược dịch theo Dailyfx

Image
icon
iconicon