Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CỦA DAILYFX NGÀY 22/07/2013

Các mức hỗ trợ:          1270 – 1288 – 1298

Các mức kháng cự:     1335 – 1360 – 1376

Giá hiện tại:                            1317

Chiến lược tham khảo: Mua trên 1298 USD/oz với mục tiêu 1335 – 1360 USD/oz.

Kịch bản khác: Xu hướng giảm thể hiện khi giá phá mức hỗ trợ 1298 USD/oz. Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1288  & 1270 USD/oz.

Lược dịch theo Dailyfx

Image
icon
iconicon