Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CỦA DAILYFX NGÀY 22/04/2013

Các mức hỗ trợ:          1335 – 1363 – 1381

Các mức kháng cự:     1436 – 1473 – 1507

Giá hiện tại:                            1421.75

Chiến lược tham khảo: Mua trên 1381 USD/oz với mục tiêu 1436 – 1473 USD/oz.

Kịch bản khác: Xu hướng giảm thể hiện khi giá phá mức hỗ trợ 1381 USD/oz. Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1363  & 1335 USD/oz.

Lược dịch theo Dailyfx

Image
icon
iconicon