Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CỦA DAILYFX NGÀY 22/03/2013

Các mức hỗ trợ:          1590 – 1600 – 1606

Các mức kháng cự:     1619 – 1625 – 1638

Giá hiện tại:                            1613.9

Chiến lược tham khảo: Mua trên 1606 USD/oz với mục tiêu 1619 – 1625 USD/oz.

Kịch bản khác: Xu hướng giảm thể hiện khi giá phá mức hỗ trợ 1606 USD/oz. Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1600  & 1590 USD/oz.

Lược dịch theo Dailyfx

Image
icon
iconicon