Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CỦA DAILYFX NGÀY 22/01/2014

Các mức hỗ trợ:          1219 – 1227 – 1234

Các mức kháng cự:     1251 – 1257 – 1262

Giá hiện tại:                            1241

Chiến lược tham khảo: Bán dưới 1251 USD/oz với mục tiêu 1234 – 1227 USD/oz.

Kịch bản khác: Xu hướng tăng thể hiện khi giá phá mức kháng cự 1251 USD/oz. Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1257  & 1264 USD/oz.

Lược dịch theo Dailyfx 

Image
icon
iconicon