Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CỦA DAILYFX NGÀY 22/01/2013

Các mức hỗ trợ:          1653.00 – 1667.00 – 1679.00                                                     

Các mức kháng cự:     1697.00 – 1703.00 – 1710.00

Giá hiện tại:                            1693.55

Chiến lược tham khảo: Bán dưới 1697.00 USD/oz với mục tiêu 1679.00 – 1667.00 USD/oz.

Kịch bản khác: Xu hướng tăng thể hiện khi giá phá mức kháng cự 1697.00 USD/oz. Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1703.00 - 1710.00 USD/oz.

Lược dịch theo Dailyfx.

Image
icon
iconicon