Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CỦA DAILYFX NGÀY 21/08/2013

Các mức hỗ trợ:          1328 – 1345 – 1352

Các mức kháng cự:     1384 – 1394 – 1416

Giá hiện tại:                            1368.7

Chiến lược tham khảo: Mua trên 1352 USD/oz với mục tiêu 1384 – 1394 USD/oz.

Kịch bản khác: Xu hướng giảm thể hiện khi giá phá mức hỗ trợ 1352 USD/oz. Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1345  & 1328 USD/oz.

Lược dịch theo Dailyfx

Image
icon
iconicon