Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CỦA DAILYFX NGÀY 21/06/2013

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA DAILYFX

Các mức hỗ trợ:          1230 – 1244 – 1270

Các mức kháng cự:     1326 – 1351 – 1375

Giá hiện tại:                            1296.24

Chiến lược tham khảo: Bán dưới 1326 USD/oz với mục tiêu 1270 – 1244 USD/oz.

Kịch bản khác: Xu hướng tăng thể hiện khi giá phá mức kháng cự 1326 USD/oz. Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1351  & 1375 USD/oz.

Lược dịch theo Dailyfx

Image
icon
iconicon