Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CỦA DAILYFX NGÀY 21/05/2013

Các mức hỗ trợ:          1322 – 1336 – 1363

Các mức kháng cự:     1407 – 1419 – 1442

Giá hiện tại:                            1394.52

Chiến lược tham khảo: Mua trên 1363 USD/oz với mục tiêu 1407 – 1419 USD/oz.

Kịch bản khác: Xu hướng giảm thể hiện khi giá phá mức hỗ trợ 1363 USD/oz. Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1336  & 1322 USD/oz.

Lược dịch theo Dailyfx

Image
icon
iconicon