Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CỦA DAILYFX NGÀY 21/01/2014

Các mức hỗ trợ:          1234 – 1242 – 1249

Các mức kháng cự:     1262 – 1265 – 1278

Giá hiện tại:                            1254

Chiến lược tham khảo: Mua trên 1249 USD/oz với mục tiêu 1262 – 1265 USD/oz.

Kịch bản khác: Xu hướng giảm thể hiện khi giá phá mức hỗ trợ 1249 USD/oz. Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1242  & 1234 USD/oz.

Lược dịch theo Dailyfx

Image
icon
iconicon