Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CỦA DAILYFX NGÀY 20/12/2013

Các mức hỗ trợ:          1155 – 1167 – 1180

Các mức kháng cự:     1227 – 1245 – 1268

Giá hiện tại:                            1195.26

Chiến lược tham khảo: Bán dưới 1227 USD/oz với mục tiêu 1180 – 1167 USD/oz.

Kịch bản khác: Xu hướng tăng thể hiện khi giá phá mức kháng cự 1227 USD/oz. Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1245  & 1268 USD/oz.

Lược dịch theo Dailyfx       

Image
icon
iconicon